Dewiswch y modd gorau i gludo'ch arian caled

Mae llawer o sefydliadau ledled y byd yn ymddiried mewn cludiant arian car arfog i gysgodi eu sefydliadau rhag y peryglon sy'n gysylltiedig ag arian cludo a gwahanol ddefnyddiau. Dyma'r rheswm: Diogelwch: Wedi'i gyflwyno gyntaf yn ystod y 1920au, mae cerbydau arfog wedi'u hatgyfnerthu wedi cael eu hailgynllunio a'u gwella'n ddi-baid gyda'r gorau…

Darllenwch mwy

Popeth am gludo asedau

Os oes gennych record yrru weddus a hanes busnes, troseddol a chyllidebol gweddol ddi-smotyn, dylech ymchwilio i broffesiwn fel amddiffyniad arian parod wedi'i orchuddio'n amddiffynnol. Mae sefydliadau yn contractio pobl i lenwi fel monitorau diogelwch yn y diwydiant cludo wedi'i atgyfnerthu.…

Darllenwch mwy

7 Peth i'w Cofio Cyn Dringo Aconcagua

Mae dringo mynyddoedd yn fath o antur athletaidd. Mae'n gofyn am ddigon o gryfder corfforol a meddyliol i baratoi'ch hun ar gyfer taith gerdded Aconcagua. Gan ei fod y mynydd uchaf yn hemisffer y de a'r gorllewin, mae Aconcagua yn adnabyddus ymhlith dringwyr, marchogion a cherddwyr. ond, dringo mynydd…

Darllenwch mwy
1 2 3 ... 12