Rhesymau Pam Mae Pâr Cariadus yn Dewis Mabwysiadu

Mae yna lawer o deuluoedd wedi'u hadeiladu trwy'r weithred gariadus o fabwysiadu. Yr unig wahaniaeth rhyngddynt a theuluoedd eraill yw'r ymdrech arbennig a estynnodd y rhieni i fabwysiadu'r plentyn na allent ei gael ar eu pennau eu hunain. Tra bod rhai cyplau yn cael llwyddiant trwy ddefnyddio anffrwythlondeb…

Darllenwch mwy

Pwy all fy nysgu IT ar-lein?

Am nifer o flynyddoedd, mae dysgu wedi bod yn dasg i fyny i lawer o bobl, yn fwy felly oherwydd natur gostus sicrhau addysg. Er hynny, roedd rhai cyrsiau fel TG yn wynebu mwy fyth o heriau oherwydd diffyg llwybrau ar gyfer dysgu a phrinder tiwtoriaid. Fodd bynnag,…

Darllenwch mwy

Astudio Dramor Yn Seland Newydd

Gall teithio dramor i astudio fod yn brofiad cyffrous i unrhyw fyfyriwr, waeth beth yw ei faes astudio neu ei wlad wreiddiol. Wedi'r cyfan, dyma'r amser gorau o fywyd i brofi ffyrdd newydd o fyw, creu cyfeillgarwch ffrwythlon ac ehangu'ch gorwel.…

Darllenwch mwy

Y cyfan yr oeddech am ei wybod am Gwnsela JCECE

Mae Cyd-Fwrdd Arholi Mynediad Cystadleuol Jharkhand (JCECEB) yn cynnal Arholiad Cystadleuol Mynediad Cyfun JCECE-Jharkhand bob blwyddyn i alluogi myfyrwyr i gael mynediad i'r cyrsiau peirianneg a gynigir gan y gwahanol sefydliadau yn y wladwriaeth. Mae rhestr deilyngdod gyfun o'r ymgeiswyr yn grŵp pwnc wedi'i baratoi…

Darllenwch mwy
1 2 3 ... 10