Triad - Y Gerddoriaeth

Nid tasg hawdd yw gosod yr olygfa. Cerddoriaeth yw un o'r ffactorau allweddol wrth osod hanfod unrhyw ffilm, gêm fideo neu unrhyw beth a welwch ar sgrin. Sut ydych chi'n gosod yr olygfa ar gyfer dyn sy'n dioddef o hunaniaeth ddadleiddiol ...

Darllenwch mwy

Hud Ed Sheeran Yn Hong Kong

Mae yna ddigon o dalent ar y maes cerddoriaeth a all siglo ein synhwyrau unrhyw bryd. Ond, rydyn ni bob amser yn symud i un o'r talentau diweddaraf yn yr arena gerddoriaeth, y cutest a'r mwyaf annwyl, Ed Sheeran. Mae'n athrylith yn yr hyn mae'n ei wneud.…

Darllenwch mwy

Y Gwobrau Teledu Cenedlaethol

Mae'r gwobrau wedi bod yn llwyddiannus iawn ers yr enedigaeth ym 1995, a ddarlledwyd gan rwydwaith ITV, y gwobrau yw'r seremoni amlycaf y mae'r cyhoedd yn pleidleisio drosti. Cynhaliwyd y seremoni gyntaf ym mis Awst 1995 ac roedd yn…

Darllenwch mwy

Pwy Yw Eich Hoff Baddie?

Dr Who yw un o'r sioeau Prydeinig mwyaf poblogaidd ar y teledu ledled y byd ac felly cynlluniwyd yr ffeithlun hwn i ddathlu'r dihirod crefftus gwych o'r sioe. Byddai'n gwneud arbedwr sgrin gwych i unrhyw gefnogwr Who, oni bai wrth gwrs ...

Darllenwch mwy
1 2 3 ... 35