Mae beirniaid yn aml yn troi at Gymrodorion

Yn aml iawn, disgrifir barnwyr rhanbarth ffederal fel y penderfynwyr nodweddiadol, p'un a ydynt yn opsiynau ysgrifenedig neu wrth y fainc. Ond weithiau mae sefyllfa'n cynhesu fel pan fydd cwestiwn gwahanol yn codi, mae'r partïon yn anghytuno â'i gilydd ac nid yw'r atebion mor amlwg. Felly maen nhw…

Darllenwch mwy

Deall Cyfraith Droseddol: 7 Ffaith

Mae Cyfraith Droseddol yn cynnwys erlyniad y llywodraeth yn erbyn troseddau a wneir gan berson. O dan gyfraith droseddol y gwahanol fathau o droseddau a gynhwysir yw llofruddiaeth, treisio, troseddau difrifol, Panel plant a llawer o rai eraill. Beth mae deddf doesthe yn ei ddweud? Mae'n egluro bod arestiadau'n cael eu gwneud ar sail…

Darllenwch mwy
1 2 3 ... 5