Beth sydd mor arbennig am SARMs?

Mae SARMs neu Fodwleiddwyr Derbynnydd Androgen Dewisol yn gyffuriau gwella perfformiad sy'n un o'r Cyfrinachau Bodybuilding Campfa sy'n cael ei gadw orau yn yr oes sydd ohoni. Maent yn debyg iawn i steroidau ond heb y sgil effeithiau ar esgyrn a chyhyrau sydd wedi ei wneud…

Darllenwch mwy

Workout i Newid Eich Corff

Mae gan y corff dynol allu anhygoel i addasu i'r mwyafrif o fathau o straen. Wedi'r cyfan, yr addasiadau hyn yw'r hyn sy'n ei gwneud hi'n bosibl i ni ennill cryfder, adeiladu dygnwch, a cholli pwysau! Gyda dweud hynny, perfformio’r un arferion drosodd a throsodd…

Darllenwch mwy

Paffio Thai ar gyfer Gwyliau

Sut hoffech chi deithio? Byddai'n rhaid i'r mwyafrif o bobl ateb y cwestiwn hwn trwy ddweud y byddent wrth eu bodd yn teithio rhywfaint mwy yn eu bywydau. A gyda rheswm da. Mae yna nifer o fuddion gwahanol y mae'r person hwnnw'n eu profi wrth deithio o gwmpas…

Darllenwch mwy