Beth sydd mor arbennig am SARMs?

Mae SARMs neu Fodwleiddwyr Derbynnydd Androgen Dewisol yn gyffuriau gwella perfformiad sy'n un o'r Cyfrinachau Bodybuilding Campfa sy'n cael ei gadw orau yn yr oes sydd ohoni. Maent yn debyg iawn i steroidau ond heb y sgil effeithiau ar esgyrn a chyhyrau sydd wedi ei wneud…

Darllenwch mwy

Workout i Newid Eich Corff

Mae gan y corff dynol allu anhygoel i addasu i'r mwyafrif o fathau o straen. Wedi'r cyfan, yr addasiadau hyn yw'r hyn sy'n ei gwneud hi'n bosibl i ni ennill cryfder, adeiladu dygnwch, a cholli pwysau! Gyda dweud hynny, perfformio’r un arferion drosodd a throsodd…

Darllenwch mwy

Pwysigrwydd Ffitrwydd Corfforol

Mae ffitrwydd corfforol yn cyfeirio at allu person i wneud rhywfaint o weithgaredd corfforol. Mae'n ymwneud â'r cyflwr naturiol y mae'n rhaid i fodau dynol wneud unrhyw weithgaredd. Mae ffitrwydd corfforol yn rhywbeth y mae person yn ei ddatblygu gyda gwaith ac ymdrech i wella ffitrwydd corfforol dywededig—dros…

Darllenwch mwy
1 2 3 ... 5