Nodweddion Allweddol Meddalwedd ERP

ERP (Cynllunio Adnoddau Menter neu Gynllunio Adnoddau Busnes) yw rheolaeth integredig o systemau cyfrifiadurol prif brosesau busnes ar gyfer cwmni, yn ogystal â gweinyddu adnoddau, yn enwedig ar gyfer y rhai sy'n ymwneud â logisteg, cynhyrchu, AD, a chyfrifo. Mae'n fath o reolaeth ac…

Darllenwch mwy

3 Awgrym ar gyfer Hapchwarae Iach

Nid yw pob Gamer dros bwysau - Cyfnod!! Gan fy mod yn chwaraewr craidd caled fy hun, rwy'n cael llawer o'r sylwadau ystrydebol hyn yn gyson y gall hapchwarae gael effeithiau andwyol ar eich iechyd. Yn aml, bydd pobl, yn enwedig eich ffrindiau nad ydyn nhw'n chwarae rhan, yn rhoi cyngor anweddus y byddwch chi'n ennill…

Darllenwch mwy