10 Peth Gorau i'w Gwneud yn Bhutan

Mae gan Bhutan, un o'r gwledydd harddaf yn y byd, bopeth a all gyfareddu teithiwr. Mae bod yn Bhutan yn golygu bod yn y nefoedd. Dyma 10 peth gorau i'w gwneud yn Bhutan. Trashigang Trashigang, wedi'i leoli ar ochr y bryn ger y Gamri Chu…

Darllenwch mwy

Teithiau Antur Ar Eich Plât

Yn y ffenomenau o waith dyn, efallai y byddwch yn dod o hyd i ddinasoedd sy'n arwydd o dreftadaeth ddiwylliannol ffrwythlon oesoedd a dinasoedd sy'n uwch-dechnoleg ac yn fodern. Os ydych chi'n ceisio cyfuniad o'r ddau hyn, gallwch ddod o hyd iddo yn Banglore. Amodau hinsawdd cyfeillgar hyn…

Darllenwch mwy

Dosbarth 1af Arhoswch ym Malaysia

Wrth fynd ar wyliau, fel arfer mae gennych deithlen wedi'i sefydlu yn enwedig pan fyddwch chi'n mynd allan o'r wlad. Un o'r lleoedd mynych i ymweld â nhw yw Kuala Lumpur ym Malaysia. Mae rhaglenni teithio wrth ymweld â gwledydd eraill yn bwysig er mwyn i chi allu rheoli…

Darllenwch mwy