Ffeithiau Diddorol Am Baneli Solar

Cesglir bwrdd solar trwy uno unedau pŵer haul wedi'u rhwymo at ei gilydd, a elwir fel arall yn gelloedd ffotofoltäig. Mae angen celloedd ffotofoltäig ar gyfer y cam lle mae cyfarpar trydanol yn newid dros y bywiogrwydd golau i rym, y maent yn ei wneud trwy'r defnydd…

Darllenwch mwy

Sut i Adeiladu Panel Solar

Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi yn union yr arferion gorau i wneud bwrdd sy'n canolbwyntio ar yr haul. Yn benodol, byddwn yn cadw tabiau ar gelloedd ffotofoltäig. Mae'r haul yn rhoi mesurau bywiogrwydd aruthrol i ffwrdd ac rydym yn ffodus nad ydym yn agos at yfed a…

Darllenwch mwy
1 ... 118 119 120