Rhesymau Da yn Ymweld â Malta

4 munud yn darllen

Mae Malta yn wladwriaeth ynys yn Ewrop a chyda hinsawdd gynnes Môr y Canoldir, mae'r wlad yn boblogaidd ar gyfer cyrchfan wyliau. Mae yna lawer o resymau pam y dylem ymweld â Malta. Mae Malta yn adnabyddus am wladwriaeth ddwyieithog, tra bod Malteg yn cael ei siarad yn eang; Mae rheol Prydain ers 160 mlynedd wedi caniatáu i'r Saesneg gael ei defnyddio fel iaith gyffredin hefyd. Bydd hyn o fudd i unrhyw deithiwr. Mae Ewro wedi'i gyflwyno hefyd, sy'n ei gwneud hi'n llawer symlach gwneud taliadau. Mae gwlad yr ynys yn lleoliad priodol ar gyfer gwahanol weithgareddau chwaraeon, megis hwylio, syrffio gwynt, para gleidio, dringo creigiau, beicio mynydd a heicio. Mae'r rhain yn weithgareddau corfforol a ddylai ddiddanu pobl trwy gydol y flwyddyn. Gellir prynu neu rentu llawer o offer sydd eu hangen ar gyfer gweithgareddau chwaraeon am bris isel. Er enghraifft, mae Gozo yn lleoliad poblogaidd i bobl sydd eisiau perfformio dringo creigiau, oherwydd ei glogwyni serth, heriol. Mae beicio mynydd hefyd yn weithgaredd cyffrous i'w wneud, oherwydd dringfeydd bryniau rhagorol a ffyrdd tawel. Mae yna lawer o weithgareddau gwych hefyd, fel sioeau theatr a chyngherddau pop.

Rhesymau Da yn Ymweld â Malta

Dylai symud o gwmpas ym Malta fod yn rhad ac yn hawdd. Mewn llawer o wledydd, gall ymddangos ei bod yn cymryd oedrannau i ymweld ag amgueddfeydd, traethau ac atyniadau poblogaidd eraill oherwydd y traffig trwm a'r dorf. Ni fydd yn ffordd gynhyrchiol i dreulio'r diwrnod, os bydd yn cymryd diwrnod cyfan i ymweld ag un ardal wibdaith yn unig. Ni ddylem wastraffu gormod o egni ac amser yn teithio i ardal. Mae Malta yn bendant yn ateb gwyliau perffaith i bobl sydd eisiau osgoi'r dorf. Mewn gwirionedd, mae'n cymryd un awr i fynd o un pen i'r ynys i'r llall. Ar hyd y ffordd, dylem ddod o hyd i grynhoad uchel o gyrchfannau gwyliau, traethau a lleoedd eraill o ddiddordeb. Mae llawer o bobl wedi penderfynu mynd i Malta yr eildro neu'r trydydd tro, i brofi'r profiad gwyliau mwy hamddenol. Mae'n cymryd llai o arian i fynd o gwmpas. Nid prif ynys Malta yw'r unig le y gallwn ymweld ag ef. Mae'r wlad hefyd yn cynnwys ynys gyfagos, Gozo. Mae'n fersiwn gymharol ddigyffwrdd, tawelach a mwy gwledig o Malta; sy'n ei gwneud yn gyrchfan heddychlon ar gyfer gwyliau.

Oherwydd ei leoliad, mae Malta yn cynnig cyfuniad gwych o dreftadaeth a diwylliant. Mae Malta wedi cael ei reoli gan amrywiol ddeiliaid ac mae'r wlad wedi ei socian mewn cyfuniad cyfoethog o ddiwylliant. Mae'n lle unigryw i ymweld ag ef, oherwydd gallwn ddod o hyd i weddillion a adawyd gan Ffeniciaid, Carthaginiaid, Rhufeiniaid, Croesgadwyr, Arabiaid, Twrciaid, Ffrangeg ac yn olaf, Saesneg. Mae'n grochan gwareiddiad toddi gwych, gan ei wneud yn lle unigryw iawn i ymweld ag ef. Mae Malta hefyd yn adnabyddus am ei llety gweddus, gyda fflatiau hunanarlwyo a gwestai o ansawdd da. Gellir dod o hyd i gyrchfannau gwyliau ar Sliema, Bugibba, Qawra a St Julian's. Argymhellir yr olaf ar gyfer pobl sydd eisiau profi bywyd nos bywiog. Gyda'i hinsawdd gynnes, mae Malta yn lle gwych i ymweld ag ef o gwmpas y flwyddyn, hyd yn oed ym mis Rhagfyr a mis Ionawr.

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.