Marchnata E-bost 2.0

Fel perchennog busnes bach, rydych chi'n gwneud popeth o fewn eich gallu i gael canlyniadau marchnata gwych gyda chyllideb fach a sylw unigol. Marchnata e-bost yw un o'r ffyrdd lleiaf drud a hawsaf o gyfathrebu â'ch cwsmeriaid, gan roi gwybodaeth iddynt am werthiannau sydd ar ddod,…

Darllenwch mwy

CYNHYRCHU ARWEINYDD 2020

Mae cynhyrchu plwm yn chwarae rhan bwysig yn llwyddiant unrhyw fusnes, gan mai dyma'r cam cychwynnol yn y twndis gwerthu. Gyda chymaint o opsiynau gwahanol, gall cynhyrchu plwm ymddangos yn llethol a chymhleth. Nid oes yn rhaid iddo fod felly. Yn hyn…

Darllenwch mwy