Croatia

Y 3 lle gorau i ymweld â nhw yng Nghroatia

4 munud yn darllen

Cyflwyniad

Mae Croatia yn un o'r cyrchfannau teithio mwyaf anhygoel i bob twristiaid ymweld â nhw. Mae'r wlad yn gartref i rai o'r amgueddfeydd, gwestai, bwytai, orielau a chanolfannau siopa gorau a geir yn y byd. Mae'r hen drefi harbwr hefyd yn llawn adeiladau a waliau cerrig hynafol sy'n atyniad i lawer o dwristiaid. Mae'r traethau dirifedi a'r ynysoedd hardd hefyd yn llawn dop o lawer o deithwyr yn gwneud amrywiaeth eang o weithgareddau fel sgïo dŵr, deifio sgwba a hwylfyrddio. Mae gan Croatia hefyd nifer o gyrchfannau i dwristiaid y gall teithiwr ymweld â nhw a chael llawer o hwyl. Dyma rai o'r tri lle gorau y dylai pob twristiaid ymweld â nhw yng Nghroatia.

Dubrovnik

Dubrovnik

Mae Dubrovnik yn ddinas hynafol ar y môr Adriatig gyda nodweddion anhygoel o naturiol, lonydd cobblestoned cul a gwestai a bwytai o safon fyd-eang. Dyma le y dylech chi ymweld ag ef gan fod ganddo lawer o weithgareddau anhygoel a chyffrous y gallwch chi eu gwneud wrth ymweld o amgylch y ddinas. Dyma rai o'r lleoedd y mae'n rhaid i chi eu gweld ac ymweld â nhw yn Dubrovnik. Gan edrych ar waliau Dubrovnik

Mae cerdded o amgylch waliau canoloesol Dubrovnik yn brofiad anhygoel ac mae'n cymryd tua dwy awr i orchuddio'r ddolen gyfan o amgylch y wal. Mae golygfeydd ysblennydd yn ystod y daith gerdded dros yr hen dref tra hefyd yn dringo twr Minceta.

Gweld dinas Dubrovnik

Mae cymryd golwg ar nodweddion mwyaf ysblennydd dinas Dubrovnik yn anhygoel ac yn gyffrous. Gallwch wneud hyn trwy fynd ar daith car cebl a chael golygfa o'r ddinas o'r awyr. Mae golygfeydd lliwgar o'r môr Adriatig a'r ddinas oddi uchod, sy'n werth tynnu llun.

Llynnoedd Plitvice

Llynnoedd plitvice

Mae Plitvice Lakes hefyd yn un o'r lleoedd mwyaf syfrdanol ac ysblennydd y dylai pob teithiwr ymweld â nhw yng Nghroatia. Mae'r parc yn sefyll allan i fod yn ddigymar o'r gweddill oherwydd ei nodweddion naturiol anhygoel a'i harddwch naturiol. Mae Parc llyn Plitvice ar ffin Bosnia Herzegovina rhwng Zadar a Zagreb. Mae ymweld â llynnoedd Plitvice yn ystod y gaeaf yn un o'r amseroedd mwyaf hudolus a gorau o'r flwyddyn. Byddwch yn gallu cael golygfa ysblennydd o'r llynnoedd a'r rhaeadrau Plitvice a geir yn y parc cenedlaethol. Mae ymweld â'r llynnoedd yn ystod y gaeaf hefyd yn syniad gwych gan fod mwyafrif y llynnoedd a'r rhaeadrau yn y parc wedi'u rhewi. Mae'r eira, llynnoedd wedi'u rhewi a rhaeadrau yn gwneud golygfa wych ac ysblennydd.

Zadar

Zadar

Mae Zadar yn ddinas liwgar a hanesyddol sydd wedi'i lleoli yng nghanol arfordir Dalmatian. Mae gan y ddinas hanes o fod mewn rhyfeloedd a gwrthdaro aml. Fodd bynnag, ailadeiladwyd y ddinas ar ôl yr 2il ryfel byd ac mae ganddi rai o'r lleoedd anhygoel y gall twristiaid ymweld â nhw. Mae rhai o'r lleoedd i ymweld â nhw yn Zadar yn cynnwys pum sgwâr ffynnon, y Sphinx, lloriau dawnsio cyhoeddus anferth a marchnad Zadar. Mae'r gwerthwyr lleol ym marchnad Zadar yn gwerthu eitemau becws, pysgod ffres a pherlysiau. Mae'r farchnad yn lle poblogaidd i'r bobl leol a hefyd i dwristiaid sy'n ymweld â'r ddinas. Mae Croatia yn llawn o lefydd hardd a diddorol i'w gweld. Dyma'r tri yn unig na ddylech eu colli.

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.