Beddrod Humayun, Delhi Newydd
/

Y 5 rheswm gorau i ymweld â Delhi am wyliau

4 munud yn darllen

Mae Delhi, prifddinas India a thir ymasiad pensaernïol a diwylliannol wedi bod yn gyrchfan bwysig i dwristiaid ers sawl degawd hyd yn hyn. Diolch i'w werth golygfaol a'i weithgareddau i dwristiaid, mae Delhi yn atyniad pennaf i dwristiaid lleol a rhyngwladol, fel ei gilydd. Mae elfen dwristiaeth Delhi yn cael ei gwerthfawrogi a'i chydnabod gan lawer o drenau moethus fel, Maharajas 'Express, trwy wneud Delhi, yn rhan annatod o'r teithlenni. Dyma'r pum rheswm gorau pam y dylech ymweld â Delhi.

Moderniaeth a Diwylliant

Y 5 rheswm gorau i ymweld â Delhi am wyliau

Mae gan Delhi nifer o henebion ac adeiladau hanesyddol sy'n siarad am dreftadaeth a diwylliant y tir. Yr henebion gorau i'w crybwyll yw Jama Masjid, Red fort, Qutub Minar, Beddrod Humayun, giât India ac eraill. Ar y llaw arall, gallwch ddod o hyd i harddwch pensaernïol niferus fel teml Lotus ac eraill. Ydych chi'n chwilio am wyliau treftadaeth neu daith fodern? Delhi yw'r ateb i'r ddau.

Hefyd Darllenwch: Caneuon Pashto

Cuisine Licking Finger

Y 5 rheswm gorau i ymweld â Delhi am wyliau

Rheolwyd Delhi gan Mughals, a oedd â blas unigryw ar fwyd. Roedd brenhinoedd Delhi hynafol yn cyflogi cogyddion effeithlon o wahanol rannau o'r wlad ar gyfer eu teyrnasiad. Hyd yn oed heddiw, mae bwyd traddodiadol Delhi yn un nodedig. Mae yna lawer o deithiau cerdded yn cael eu cynnal ym marchnadoedd Delhi i fwynhau bwyd stryd y wladwriaeth. Gallwch ddod o hyd i fwytai llofnod, siopau coginio cartref dilys, a llawer mwy yn Delhi.

siopa

Y 5 rheswm gorau i ymweld â Delhi am wyliau

Mae Delhi wedi bod yn fan masnachu pwysig ers yr hen amser. Mae masnachwyr o'r Dwyrain Canol pell yn ymweld â Delhi a'r rhanbarthau cyfagos i werthu eu campweithiau. Hyd yn oed heddiw, mae'r ddinas yn derbyn nifer o erthyglau o wahanol rannau o'r wlad. Gellir dod o hyd i gofroddion egsotig o wahanol daleithiau yn y wladwriaeth hon. Gallwch ddod o hyd i emporiumau, arddangosfeydd a chynigion gwerthu cyffredin ledled y ddinas, ni waeth pryd rydych chi'n ymweld.

Bywyd nos

Y 5 rheswm gorau i ymweld â Delhi am wyliau

Delhi yw un o'r ychydig ddinasoedd ultramodern yn y wlad sy'n rhoi yr un mor bwysig i fywyd nos. Gallwch ddod o hyd i dafarndai, bariau, discotheque a gweithgareddau eraill i dylluanod nos fwynhau gweithgareddau amrywiol. Gallwch ddod o hyd i dafarndai gweddus a lleoedd parti i bobl o bob arddull moethus fwynhau yn ystod y nos. Mae llawer o westai yn Delhi yn caniatáu partïon preifat ar gyfer eu gwesteion yn unig.

Gweithgareddau Unigryw

Y 5 rheswm gorau i ymweld â Delhi am wyliau

Ydych chi wrth eich bodd yn gwneud gweithgareddau egsotig a all ysgythru yn eich cof am hir? Mae gan Delhi restr hir o weithgareddau unigryw i'w mwynhau fel mynd am dro trwy dai wedi'u paentio, ymweld â dargah i wrando ar gerddoriaeth Sufi, gwylio'r gard yn newid, mwynhau perfformiadau celf werin, teithio mewn trenau metro a llawer o rai eraill.

Cael yma

Delhi yw prifddinas y wlad ac felly, gallwch ddod o hyd i fysiau, trenau, hediadau a chludiant eraill o bob un o brif daleithiau'r wlad. Mae gan Delhi faes awyr rhyngwladol prysur sy'n cysylltu'r ddinas â nifer o gyrchfannau rhyngwladol â hediadau aml. Os ydych chi'n cyrraedd India trwy faes awyr rhyngwladol Mumbai, gallwch ddewis reidio'r trên moethus unigryw, Maharajas 'Express i gyrraedd Delhi.

Mae gan Delhi lawer o atyniadau i dwristiaid yn y ddinas ac o'i chwmpas fel Agra, Jaipur, Ranthambore ac eraill. Os dewiswch dreulio peth amser yn teithio, dylech ymweld â'r cyrchfannau hyn. Ydych chi'n chwilio am wyliau moethus yn Delhi a'r cyffiniau? Mae Maharajas Express Train yn darparu nifer o deithiau teithio sy'n dechrau ac yn gorffen yn Delhi, gan gwmpasu nifer o atyniadau o amgylch Delhi. Nid yw pob taith o Maharajas 'Express yn cychwyn o Delhi. Darllenwch y rhaglenni teithio a dewis yr un sy'n teimlo'n iawn i chi.

 

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.