Por que debemos na casa máis a miúdo?

Pasar o noso tempo con toda a familia nun lugar de comida popular é unha actividade que moitas veces disfrutamos. Non obstante, moitas veces necesitamos pagar por encima do prezo normal de mercado cando necesitamos comer en restaurantes. Comer fóra é algo máis ...

Le máis

Volver ao básico: volver examinar o valor da auga

Xunto co aire e a luz, a auga é un dos requisitos imprescindibles da vida. Eles sosteñen a nosa vida e, de feito, moitas criaturas da Terra están compostas principalmente por auga. En promedio, o ser humano está composto por aproximadamente o 70 por cento da auga. Algunhas froitas, tales ...

Le máis