අධ්‍යාපනය සහ විනෝදාස්වාදය එකට

මිනිත්තු 2 ක් කියවා ඇත

අධ්‍යාපනය මූලික අවශ්‍යතාවකි. හොඳ ජීවන තත්වයක් උපයා ගැනීම සඳහා අධ්‍යාපනය මූලික අවශ්‍යතාවයක් බව ඉතා ප්‍රසිද්ධ සත්‍යයකි. රැකියා සහ ස්වයං ව්‍යාපාරයට අධ්‍යාපනය අවශ්‍යයි. අත්දැකීම් ඊළඟට ලැබෙන්නේ යමෙකු රැකියා ක්ෂේත්‍රයක හෝ ව්‍යාපාරයක හොඳ කාලයක් ගත කරන විටය. අධ්‍යාපනය සමඟ විනෝදාස්වාදය ද අවශ්‍ය වේ. විනෝදාස්වාදය ඇත්ත වශයෙන්ම ඉගෙනීමට රසයක් හා උනන්දුවක් ඇති කළ හැකිය. වර්තමාන පරම්පරාවේ ළමයින් ස්මාර්ට් පංතිවලට හා වෙනස් ඉගෙනුම් ක්‍රමයකට නිරාවරණය වේ.

කිඩ්සානියා + ටෝකියෝ + ඒකාබද්ධ + අධ්‍යාපනය + විනෝදාස්වාදය + jkR8R_tm_tnl

ඔවුන් තව දුරටත් නෝට්බුක් සහ පෙළපොත් හැසිරවීමේදී හිර වී සිටින අතර ඔවුන්ගේ පැන්සල් මුවහත් කිරීමේ හෝ සටහන් ගැනීම හෝ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර ලිවීම සඳහා ඔවුන්ගේ පෑන් නැවත පුරවා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයට මුහුණ නොදේ. ඒවා දැන් නවීකරණය කර ඇත. ඔවුන් නවීන තාක්‍ෂණයන් තුළින් ඉගෙනීමේ හොඳ ක්‍රමයක් සපයන ස්මාර්ට් පන්ති සහිත දක්ෂ දරුවන් ය. පෑන් සහ පැන්සල් ඩිජිටල් පෑන් මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය වේ, නෝට්බුක් ටැබ් මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය වේ, සහ පවර් පොයින්ට් ඉදිරිපත් කිරීම පෙළ පොත් වෙනුවට ආදේශ කරයි. මේවා දැන් ළමයින්ට සහ සිසුන්ට නව ලිපි ද්‍රව්‍ය වේ. පාසලට හෝ විද්‍යාලයට විශාල හා බර බෑගයක් රැගෙන යාමේ අවශ්‍යතාවයක් නොමැති අතර විවිධ දෘඩ පිටපත් කළමනාකරණය කිරීමේ හිසරදය අතුරුදහන් වේ.

විනෝදාස්වාද බ්ලොගය කෙනෙකුට ක්‍රීඩා සහ වෙනත් සිත්ගන්නා ක්‍රියාකාරකම් වලින් සැබවින්ම ඉගෙන ගත හැකි ආකාරය පිළිබඳ ඔවුන්ගේ අදහස් බෙදා ගැනීමට උපකාරී වේ. අධ්‍යාපනය හා විනෝදාස්වාදය අතින් වැටෙන විලාසිතා ප්‍රවර්ධනය කිරීමට සැබවින්ම විශ්වාස කරන ලේඛකයින් සඳහා ඔවුන් හොඳ වේදිකාවක් සහ බ්ලොග් අඩවියක් සපයයි. අධ්‍යාපනය යනු විනෝදාස්වාදය සහ නවීනතම විලාසිතා ලිපි ද්‍රව්‍ය සමඟ සම්බන්ධ වන විට කළ යුතු නීරස දෙයක් නොවේ. මෙම බ්ලොග් අඩවි වල විනෝදාස්වාදය සහ විලාසිතා පිළිබඳ ඔහුගේ / ඇයගේ අදහස් බෙදා ගැනීමට කෙනෙකුට නිදහස ඇති අතර බ්ලොග් හරහා නව ප්‍රවණතාව ගැන ඉගෙන ගැනීමද සිත්ගන්නා සුළුය. නව තාක්‍ෂණයෙන් දරුවන්ට උගන්වන්න, ඔවුන් දීප්තිමත් හිරු මෙන් නැගී සිටින ආකාරය බලන්න.